U cilju objektivnog informisanja javnosti, sadasnjih i buducih polaznika nasih obuka u nastavku prenosimo sumarne ocjene ucesnike predhodnog ciklusa obuka odrzanog u Tesnju i Sarajevu.

September 6, 2016 - 14:15


Tokom augusta 2016. godine u Tesnju i Sarajevu organizovana je Trodnevna obuka "Upravljanje projektnim ciklusom". Obuka je realizovana u okviru projekta "Jacanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" i usmjerena je na jacanje kapaciteta osoblja mjesnih zajednica, predstavnika organizacija civilnog drustva i jedinica lokalne samouprave za samostalan rad na razvoju projektnih ideja.

September 6, 2016 - 13:58


Comparative Analysis of Lessons Learned from Recent Development in Implementation of Public Private Partnership Projects in the Western Balkan Region.

April 18, 2016 - 18:21


Provedeni program obuke „Implementacija, monitoring i evaluacija projekata“ i vježbe su postavljeni da odražavaju trenutnu potrebu za provođenjem razvojnih projekata, odnosno programa finansiranja u okviru grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ kојim uprаvlја Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, odnosno korisnici Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog razvoja kojim upravlja Investiciona-razvojna banka Republike Srpske i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

January 27, 2016 - 19:17


Komparativna studija o analizi iskustava u provedbi JPP (javno-privatnih partnerstava) i koncesija u regiji zapadnog Balkana je projekat finansiran od strane EU. Cilj komparativne studije je da izgradi temelje za dugoročne investicijske politike u skladu s EU ciljevima, što bi trebalo dovesti do planskog i inkluzivnog ekonomskog rasta, te umanjiti negativne ekonomske trendove iz posljednjih nekoliko godina. Studija je u obzir uzela europska načela uprave vezane za JPP koje je razvila SIGMA.

January 27, 2016 - 19:05


Comparative study on analysis of lessons learned from recent developments in implementation of PPP (public private partnership) and concessions projects in Western Balkans region. Project financed by EU regional project/program component. Comparative study objective was to provide ground for long term investment policies in the line with EU aims leading to smart and inclusive economic growth reversing the negative trends in the past several years. The sudy took in to account European principles of administration related to PPP as developed by SIGMA.

January 27, 2016 - 18:58


TOTAL QUALITY MANAGEMENT - EDUCATIONS IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Educations and lecturing at ACED Entrepreneurship Academy project financed by European Union. TQM - QMS educations has been hold in Banja Luka College - BLC Banja Luka, Prijedor High School of Economics and Velika Kladusa Secondary Gymnasium. Educations in quality management systems has participated by SMEs, entrepreneurs and students. Basic elements of the TQM and education included presentation of ISO, FSC CoC, HACCP, CE, corporate social responsible entrepreneurship, innovations and EU export requirements.

January 27, 2016 - 18:36


Tehnička procjena potreba za izradu strategije obrazovanja državnih institucija i javne uprave u BiH (entitetska strategija), uključujući: općine, agencije, ministarstva i izabrane općinske dužnosnike.
Uključeni sektori: stambeni, urbanizam i prostorno planiranje, lokalni ekonomski razvoj, civilna zaštita, sudovi, agencije za zapošljavanje/državnu službu.
Aktivnosti:prikupljanje informacija, obrada podataka, organizacija susreta i fokus grupa, vođenje radnih sastanaka, tehničke savjeti i izvještavanje.

January 27, 2016 - 18:22


Technical needs assessment and focus groups moderation for development BiH (entities) Public Administration Educational Strategies including: municipalities, agencies, ministries and elected municipal officials.
Sectors covered: housing urban and physical planning, local economic development, civilian protection, courts, public agencies for employment, supporting administrative services.
Activities performed: intelligence generation and dissemination, data collection and processing, meeting and focus groups moderation and facilitation, technical advising and reporting.

January 27, 2016 - 18:16


Projektni zadatak za program obuke je uključio sljedeće sektore za izvođenje treninga:
- Lokalna infrastruktura
- Upravljanje okolišem uključujući zaštitu okoliša i održivo iskorištavanja prirodnih resursa
- Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
- Turizam i ruralni razvoj
- Poljoprivreda i prehrambena razvoj
- Građevinarstvo
....................................................................................................................................................

January 27, 2016 - 18:02